Üks, mis kindel

MIS KINDEL – ei ole olemas hooldusvaba akustilist klaverit.
MIS KINDEL – iga akustiline klaver vajab hooldust kindla ajaintervalli järel.
MIS KINDEL – klaverihooldus ei seisne üksnes klaveri häälestamises.
MIS KINDEL – iga klaverikujuline objekt ei ole veel klaver.
MIS KINDEL – ise ei maksa oma klaverit remontima hakata.
MIS KINDEL – klaveritehnik on elukutse.
MIS KINDEL – küünlajalgade olemasolu antiiksel pianiinol ei mõjuta tema tehnilisi või akustilisi omadusi.
MIS KINDEL – halb klaver on halb ka pärast häälestamist.
MIS KINDEL – kes tahab head ja odavat klaverit, peab ostma kaks klaverit.
MIS KINDEL – klaverit ei kõpitseta, kohendata, sätita ega nokitseta – vaid hooldatakse, remonditakse, renoveeritakse või restaureeritakse.
MIS KINDEL – siin ilmas pole miski päris kindel.